top of page
קטר USATC 2-8-2 נכנס לתחנת חיפה מזרח עם רכבת נוסעים ממצרים - 25.02.1945 - זולטן קלוגר, אוס

תצלום מתאריך 25.2.1945 . צלם: זולטן קלוגר. מקור: לשכת העיתונות הממשלתית.

המצברייה
מתחם רכבת חיפה מזרח

תיעוד ותכנון

לקוח: רכבת ישראל

מיקום: חיפה, ישראל

2022

בשיתוף אדר' עדי הר-נוי

המצבריה היא מבנה בטון בחיפוי אבן שהוקם בשנת 1945 במתחם תחנת רכבת חיפה מזרח, בתפר בין תחנת הרכבת לבין הנמל. המבנה הצר והארוך הוצב בין מסילה צרה (של הרכבת החיג'זית) לבין המסילה התקנית (המנדטורית) ששירתה את קו קנטרה חיפה, ושימש כסדנת טיפול במצברים (Battery Shed) כחלק מהתחזוקה השוטפת של קרונות וקטרי הרכבת. המבנה הניצב בשטח כיום החליף מבנה מצברייה משנות ה-20 במיקום סמוך.


מאז הקמתו באמצע שנות ה-40 ובמשך כ-65 שנה היה המבנה בשימוש רצוף, בעשורים הראשונים כסדנא, ובהמשך כמשרדים. בשנים האחרונות לפעולתו שימש את חברת ארדן, ספקית שירותי מיקור חוץ בנושא מזגנים וגנרטורים, אשר עזבו את המבנה לפני כעשור. החדר הצפוני ביותר במבנה משמש עד היום כעמדת שער כניסת הרכבות של רשות הנמלים.


עבודת תיעוד זו הוזמנה על יד אגף לוגיסטיקה ברכבת ישראל במרץ 2022 כשלב ראשון בשיקום והשמשת המצבריה לטובת יחידת מנופאים (תחזוקה מסילות צפון), יחידת מודדים וחדר מנהל מחלקת סביבת מסילה, אגף מסילה וסביבה ברכבת ישראל. מטרת העבודה להבין את חשיבותה ההסטורית ומשמעותה של המצבריה במרחב תחנת חיפה מזרח, לצד הבנת הארכיטקטורה וטכנולוגית הבנייה שלה כבסיס לשיקומה והשמשתה באופן מיטבי.

IMG_8624_edited.jpg

מצברייה, 2021

bottom of page