top of page

מאמרים אקדמיים

משרדנו נמצא על קו התפר בין הפרקטיקה לאקדמיה, ורבים מהפרוייקטים שלנו מוצגים בכנסים ובמאמרים מקצועיים:

bottom of page