top of page
גינת ברנדר.JPG
עיר גינות:
גינות הבלוק בתכנית גדס בתל אביב

סקר ומחקר

תל אביב-יפו, ישראל

2018-2021

תערוכה: בית ליבלינג

תל אביב-יפו, ישראל

2023

הדר 2+3_edited.jpg
סקר שימור
הדר הכרמל

סקר ומחקר

חיפה, ישראל

2021-2023

תכנית מתאר חיפה נספח 6-שימור.jpg
תכנית מתאר חיפה
חפ/2000

מדיניות ונספח שימור

חיפה, ישראל

2010-2012

מפת מדרג האזורים.JPG
מסמך מדיניות השימור וסקר מורשת עירונית
חיפה

סקר ומדיניות

חיפה, ישראל

2010-2011

מסמך מדיניות רכבת ישראל.JPG
מורשת המערך
הרכבתי בישראל

מחקר ומדיניות

ישראל

2012-2015

מבט אווירי על קיראון_1964.jpg
מתחם קיראון
קרית אונו

סקר ומדיניות

קרית אונו, ישראל

2022-2023

IMG_20210816_170931.jpg
מתחם רימון
קרית אונו

תיעוד ומדיניות הוספת מרפסות

חיפה, ישראל

2022-2023

השוואה תכניות אב_תוכנית קליין, גלעד ולוי
תכנית מתאר
קמפוס הטכניון
ייעוץ שימור

סקר, ייעוץ ומדיניות

חיפה, ישראל

2015-2017

תכנית מתאר קרית אתא_נספח שימור.JPG
תכנית מתאר
קרית אתא 

סקר, מדיניות ונספח שימור

קרית אתא, ישראל

2013-2018

שכונת שעריים ברחובות. מתוך ספרו של משה סמילנסקי "רחובות" שישים שנות חייה, 1950.

תרשים אזורי חיץ.JPG
איזורי חיץ
יישום והטמעה באתרי מורשת עולמית בישראל

מחקר ומדיניות

ישראל

2014

scheme 10-1.jpg
תחנת רכבת
חדרה מזרח

תיעוד, ייעוץ ותכנון

חדרה, ישראל

2009

שעריים_מתוך ספרו של משה סמילנסקי רחובות_
תכנית התחדשות עירונית לב רחובות

סקר, מדיניות וייעוץ שימור

רחובות, ישראל

2013-2020

Capture.JPG
 מדיניות תוספות בנייה
בעיר העתיקה בעכו

מחקר ומדיניות

עכו, ישראל

2008-2010

bottom of page