top of page
פינה בגן הנביאים 1938 זולטן קלוגר.jpg
עיר גינות:
גינות הבלוק בתכנית גדס בתל אביב

סקר ומחקר

לקוח: עיריית תל-אביב-יפו ובית ליבלינג - מרכז העיר הלבנה

מיקום: תל אביב-יפו, ישראל

2018-2021

בשיתוף אדר' עדי הר-נוי

גינת הנביאים, 1938. צילום: זולטן קלוגר. מקור: ארכיון המדינה.

מחקר גינות הבלוק בתכנית גדס בתל אביב הוזמן ע"י מרכז העיר הלבנה ומחלקת השימור בעיריית תל אביב-יפו בשנת 2018. המחקר מתמקד בגינות הבלוק שהוקמו החל מראשית שנות ה-30 במרכז וצפון תל אביב על פי הגדרות דו"ח גדס 1925. כמכלול וכפרטים בודדים, גינות הבלוק (שתכנונן המפורט והקמתן בפועל התרחשו ללא מעורבותו של גדס) משקפות את תפיסותיו החדשניות לשעתן של גדס אודות יחסי אדם וטבע ב'עיר הגנים'. כיום בן עדיין מרכיב חיוני בשלד העירוני של תל אביב, ובעלות תרומה משמעותית לסביבתן הקרובה ולמרחב הציבורי. המחקר כלל איסוף של חומרי מקור ארכיוניים ומפות הסטוריות לצד תיעוד וניתוח של הגינות עצמן.

 

ראשית, היה עלינו להגדיר ולזהות את גינות הבלוק של תכנית גדס, בצורתה הרעיונית ובמימושה הפיזי. משימת האיתור של גינות הבלוק של תכנית גדס, התגלתה כמורכבת על רקע הפער התכנוני והכרונולוגי בין עקרונות תכנית גדס כפי שהוצגו ב-1925 לבין מימושה הסטטוטורי ב-1940. בתהליך העבודה התגבשה הרשימה הכוללת 30 גינות הפרושות ברחבי 'תכנית גדס' - מרחוב חיסין בדרום מרכז העיר, ועד כיכר היל הסמוכה לפארק הירקון בצפון הישן. העבודה כוללת ניתוח מעמיק והמלצות לשימורה ופיתוחה העתידי של כל גינה בפני עצמה, ולצד ניתוח של מכלול מגרשי הגינות והמשעולים המקשרים ביניהן כמערכת מרחבית בשלד הציבורי של העיר.

Capture.PNG
bottom of page