top of page
DAIQ5280.JPG
מבנים 27+28
מתחם רכבת חיפה מזרח

תיעוד, תכנון ופיקוח

חיפה, ישראל

2018-2021

הבית הגדול
הבית הגדול

תיעוד, תכנון ופיקוח

משמר העמק, ישראל

2012-2018

צילום האמפי מהבמה עם גופי התאורה עם 4 החזיתות, עולל על הארכדה ביציע..jpg
גן אברהם
רמת גן

תכנון

רמת גן, ישראל

2022-מתמשך

D748-039 (1)_11.11.1966.jpg
יד קנדי

תיעוד וייעוץ שימור

מטה יהודה, ישראל

2022-מתמשך

חצר המשק ההיסטורית בית אלפא תכנון מוצע
חצר המשק ההיסטורית
בית אלפא

תיעוד ותכנון 

בית אלפא, ישראל

2019-2021

מבט 01 למצגת-01.jpg
מגדל המים
בקרית אונו

תיעוד ותכנון

קרית אונו, ישראל

2022-מתמשך

קטר USATC 2-8-2 נכנס לתחנת חיפה מזרח עם רכבת נוסעים ממצרים - 25.02.1945 - זולטן קלוגר, אוס
המצברייה
מתחם רכבת חיפה מזרח

תיעוד ותכנון

חיפה, ישראל

2022-2023

פרוגרמה מוצעת - מתחם מוזיאון הרכבת.jpg
פרוגרמה למוזיאון הרכבת
מתחם רכבת חיפה מזרח

פרוגרמה ותכנון

חיפה, ישראל

2019-2021

תכנון מוצע
בוסתן כיאט
נחל שיח חיפה

תיעוד, ייעוץ, פעילות ציבורית ותכנון

חיפה, ישראל

2006-2017

scheme 10-1.jpg
תחנת רכבת
חדרה מזרח

תיעוד, ייעוץ ותכנון

חדרה, ישראל

2009-2016

חזית דרומית.gif
טחנת הנזירים
בנחל ציפורי

תיעוד, תכנון ופיקוח

נחל ציפורי, ישראל

2012-2016

מבט על בית אונגר מכיוון צפון תאריך לא יד
בית אונגר
בולדהיים/
אלוני אבא

תיעוד, תכנון ופיקוח

אלוני אבא, ישראל

2009-2010

מבט לבית הספר.jpg
מבואה ומעלון
באתר השחזור
ראש פינה

תחרות אדריכלית -

ציון לשבח

ראש פינה, ישראל

2011

bottom of page