top of page
DAIQ5280.JPG
תחנת רכבת
חיפה מזרח:
מבנים 27+28

תיעוד, תכנון ופיקוח

חיפה, ישראל

2018-2021

הבית הגדול
הבית הגדול

תיעוד, תכנון ופיקוח

משמר העמק, ישראל

2012-2018

חצר המשק ההיסטורית בית אלפא תכנון מוצע
חצר המשק ההיסטורית
בית אלפא

תיעוד ותכנון 

בית אלפא, ישראל

2019-2021

פרוגרמה מוצעת - מתחם מוזיאון הרכבת.jpg
תחנת רכבת
חיפה מזרח:
מוזיאון הרכבת

פרוגרמה ותכנון

חיפה, ישראל

2019-2021

תכנון מוצע
בוסתן כיאט
נחל שיח חיפה

תיעוד, ייעוץ, פעילות ציבורית ותכנון

חיפה, ישראל

2006-2017

scheme 10-1.jpg
תחנת רכבת
חדרה מזרח

תיעוד, ייעוץ ותכנון

חדרה, ישראל

2009-2016

חזית דרומית.gif
טחנת הנזירים
בנחל ציפורי

תיעוד, תכנון ופיקוח

נחל ציפורי, ישראל

2012-2016

מבט לבית הספר.jpg
מבואה ומעלון
באתר השחזור
ראש פינה

תחרות אדריכלית -

ציון לשבח

ראש פינה, ישראל

2011

מבט על בית אונגר מכיוון צפון תאריך לא יד
בית אונגר
בולדהיים/
אלוני אבא

תיעוד, תכנון ופיקוח

אלוני אבא, ישראל

2009-2010

bottom of page