top of page
9.gif
בוסתן כיאט
נחל שיח חיפה

תיעוד, ייעוץ, פעילות ציבורית ותכנון

לקוח: החברה להגנת הטבע,

המועצה לשימור אתרים,

עיריית חיפה ורשות ניקוז כרמל

מיקום: חיפה, ישראל

2006-2017

בוסתן כיאט נמצא בחיפה, בקצהו התחתון של ואדי שיח, בין שלוחת כרמליה לשלוחת כבביר. יחידת נוף ייחודית זו נבנתה בתחילת המאה העשרים על ידי עזיז כיאט, בן לאחת המשפחות המכובדות והאמידות בחיפה, כבוסתן תענוגות לשימוש משפחתי. אדריכלות הבוסתן, המשתרע על פני כ-6.5 דונם, שואבת את השראתה מתרבות הגנים הערבית-מוסלמית, ומאופיינת במפלי מים, מזרקות, בריכות ותעלות המקשרות בין חלקי הגן. ואדי שיח, שבקצהו התחתון מצוי הבוסתן, הוא תא שטח בעל חשיבות גיאוגרפית והיסטורית ראשונות במעלה בחיפה. למעלה מארבעים שנה נמצא הבוסתן בבעלות עירית חיפה. בשנות ה-70 פעל לשיקום המקום האמן יצחק דנציגר עם קבוצות סטודנטים מהטכניון, יוזמה שהומשכה בשנות ה-80 ע”י הפסל מיכה אולמן. בשנים האחרונות עומד הבוסתן מוזנח ומתפורר, זאת למרות הפופולריות שלו בקרב מטייילי הואדי, ומעמדו המוסדר ברשימת השימור העירונית.

 

מאז 2006 מעורב משרדנו בפעילות קהילתית, תיעוד ותכנון הבוסתן. בשנים 2008-2009 הכנו תיק תורם (בתמיכת קרן של"י) ובשנת 2011 השלמנו את הכנתו של תיק תיעוד מקיף (בהזמנת החברה להגנת הטבע). בשנת 2012 הכנו את התכנון המפורט לשיקום בית הגנן בבוסתן (בהזמנת ובביצוע המועצה לשימור אתרים), ובשנת 2013 את נספח השימור לתכנית חפ-2155 להסדרת פתחת ואדי שיח (בתיאום עם עיריית חיפה).

 

בשנים 2013-2014 ליוונו כיועצות את הסדרת ערוץ הניקוז של הנחל לאורך הבוסתן (עבור רשות ניקוז כרמל), ובשנת 2016 יזמנו את הקמתה של תערוכה אודות הבוסתן במוזיאון העיר, בה הצגנו באופן גרפי את חזוננו לשיקומו המלא של הבוסתן. רות ליברטי-שלו היא חברה פעילה בקואלציה למען בוסתן כיאט מאז 2006, ובכובע זה קיימה סיורים, הנחתה סטודנטים מהטכניון והרצתה אודות הבוסתן פעמים רבות בכנסים בארץ ובחו"ל.

12.gif
bottom of page