top of page
הבית הגדול
הבית הגדול

תיעוד, תכנון ופיקוח

משמר העמק, ישראל

2012-2018

הדר 2+3_edited.jpg
סקר שימור
הדר הכרמל

סקר ומחקר

חיפה, ישראל

2021-2023

Haifa Blue Hs $(KGrHqY Mod.jpg
שיבת ציון 44,
חיפה

 

סקר ומחקר

חיפה, ישראל

2021-2023

D748-039 (1)_11.11.1966.jpg
יד קנדי

תיעוד וייעוץ שימור ותכנון

מטה יהודה, ישראל

2022-2023

הקנטינה- חזית מזרחית.JPG
הקנטינה
מתחם רכבת חיפה מזרח

תיעוד

חיפה, ישראל

2022-2023

קטר USATC 2-8-2 נכנס לתחנת חיפה מזרח עם רכבת נוסעים ממצרים - 25.02_edited.jpg
המצברייה
מתחם רכבת חיפה מזרח

תיעוד ותכנון 

חיפה, ישראל

2022-2023

תחנת חיפה בתקופת התורכים - המוסך המקורי, סככת קרונות, האנדרטה ובניין ההנהלה - גלויה מאוסף
מבנה אגף הכספים
מתחם רכבת חיפה מזרח

תיעוד

חיפה, ישראל

2022-2023

קטע מרחוב צהל והגינה הפנימית ליד רחוב האיריס_1965.jpg
מתחם קיראון
קרית אונו

תיעוד ומדיניות

קרית אונו, ישראל

2021-2022

IMG_20210816_170931.jpg
מתחם רימון
קרית אונו

תיעוד ומדיניות תוספת מרפסות

קרית אונו, ישראל

2022

חצר המשק ההיסטורית בית אלפא תכנון מוצע
חצר המשק ההיסטורית
בית אלפא

תיעוד ותכנון 

בית אלפא, ישראל

2019-2021

גינת ברנדר.JPG
עיר גינות:
גינות הבלוק בתכנית גדס בתל אביב

סקר ומחקר

תל אביב-יפו, ישראל

2018-2021

מפת מדרג האזורים.JPG
מסמך מדיניות שימור
וסקר מורשת עירונית
חיפה

סקר ומדיניות

חיפה, ישראל

2010-2011

DAIQ5280.JPG
מבנים 27+28
מתחם רכבת חיפה מזרח

תיעוד, תכנון ופיקוח

חיפה, ישראל

2018-2021

מבנה התחנה בגלויה משנת 1910. מקור_ ארכיו

התחנה בגלויה משנת 1910, מקור: ארכיון הרכבת

תיעוד מתחם
רכבת חיפה מזרח

תיעוד מתחמי

חיפה, ישראל

2016-2018

מגדלי מזוט ובתי המשאבות.JPG
מגדלי המים
והמזוט 
מתחם רכבת חיפה מזרח

תיעוד ופיקוח

חיפה, ישראל

2016-2017

השוואה תכניות אב_תוכנית קליין, גלעד ולוי
תכנית מתאר
קמפוס הטכניון
ייעוץ שימור

סקר, ייעוץ ומדיניות

חיפה, ישראל

2015-2017

תכנון מוצע
בוסתן כיאט
נחל שיח חיפה

תיעוד, ייעוץ, פעילות ציבורית ותכנון

חיפה, ישראל

2006-2017

שכונת שעריים ברחובות. מתוך ספרו של משה סמילנסקי "רחובות" שישים שנות חייה, 1950.

שעריים_מתוך ספרו של משה סמילנסקי רחובות_
תכנית התחדשות עירונית לב רחובות

סקר, מדיניות וייעוץ שימור

רחובות, ישראל

2013-2020

חזית דרומית.gif
טחנת הנזירים
בנחל ציפורי

תיעוד, תכנון ופיקוח

נחל ציפורי, ישראל

2012-2016

הבית בחישולי כרמל_1948_1952_מקור ספריית
בית גוטליב ביילהרץ בנויהרדטהוף

תיעוד

טירת הכרמל, ישראל

2016

WhatsApp Image 2021-03-18 at 17.03.47.jp
מגורי עובדי הרכבת
בתחנת אל-חמה

תיעוד

חמת גדר, ישראל

2013-2014

מגדל המים ברח' אחד העם בחדרה

תיעוד וייעוץ לשימור

חדרה, ישראל

2013-2014

יד לבונים_החזית המערבית של בריכת המים הח
צילום פול קוטרל.JPG
תחנת רכבת
זכרון יעקב

תיעוד וייעוץ 

זכרון יעקב, ישראל

2011-2012

scheme 10-1.jpg
תחנת רכבת
חדרה מזרח

תיעוד, ייעוץ ותכנון

חדרה, ישראל

2009-2016

מבט על בית אונגר מכיוון צפון תאריך לא יד
בית אונגר
בולדהיים/
אלוני אבא

תיעוד, תכנון ופיקוח

אלוני אבא, ישראל

2009-2010

תכנית מתאר קרית אתא_נספח שימור.JPG
תכנית מתאר
קרית אתא 

סקר, מדיניות ונספח שימור

קרית אתא, ישראל

2013-2018

bottom of page