top of page
הבית הגדול
הבית הגדול

תיעוד, תכנון ופיקוח

משמר העמק, ישראל

2012-2018

חצר המשק ההיסטורית בית אלפא תכנון מוצע
חצר המשק ההיסטורית
בית אלפא

תיעוד ותכנון 

בית אלפא, ישראל

2019-2021

גינת ברנדר.JPG
עיר גינות:
גינות הבלוק בתכנית גדס בתל אביב

סקר ומחקר

תל אביב-יפו, ישראל

2018-2021

מפת מדרג האזורים.JPG
מסמך מדיניות שימור
וסקר מורשת עירונית
חיפה

סקר ומדיניות

חיפה, ישראל

2010-2011

DAIQ5280.JPG
תחנת רכבת
חיפה מזרח:
מבנים 27+28

תיעוד, תכנון ופיקוח

חיפה, ישראל

2018-2021

מבנה התחנה בגלויה משנת 1910. מקור_ ארכיו

התחנה בגלויה משנת 1910, מקור: ארכיון הרכבת

תחנת רכבת
חיפה מזרח

תיעוד מתחמי

חיפה, ישראל

2016-2018

מגדלי מזוט ובתי המשאבות.JPG
תחנת רכבת
חיפה מזרח:
מגדלי המים
והמזוט

תיעוד ופיקוח

חיפה, ישראל

2016-2017

השוואה תכניות אב_תוכנית קליין, גלעד ולוי
תכנית מתאר
קמפוס הטכניון
ייעוץ שימור

סקר, ייעוץ ומדיניות

חיפה, ישראל

2015-2017

תכנון מוצע
בוסתן כיאט
נחל שיח חיפה

תיעוד, ייעוץ, פעילות ציבורית ותכנון

חיפה, ישראל

2006-2017

שכונת שעריים ברחובות. מתוך ספרו של משה סמילנסקי "רחובות" שישים שנות חייה, 1950.

שעריים_מתוך ספרו של משה סמילנסקי רחובות_
תכנית התחדשות עירונית לב רחובות

סקר, מדיניות וייעוץ שימור

רחובות, ישראל

2013-2020

חזית דרומית.gif
טחנת הנזירים
בנחל ציפורי

תיעוד, תכנון ופיקוח

נחל ציפורי, ישראל

2012-2016

הבית בחישולי כרמל_1948_1952_מקור ספריית
בית גוטליב ביילהרץ בנויהרדטהוף

תיעוד

טירת הכרמל, ישראל

2016

WhatsApp Image 2021-03-18 at 17.03.47.jp
מגורי עובדי הרכבת
בתחנת אל-חמה

תיעוד

חמת גדר, ישראל

2013-2014

מגדל המים ברח' אחד העם בחדרה

תיעוד וייעוץ לשימור

חדרה, ישראל

2013-2014

יד לבונים_החזית המערבית של בריכת המים הח
צילום פול קוטרל.JPG
תחנת רכבת
זכרון יעקב

תיעוד וייעוץ 

זכרון יעקב, ישראל

2011-2012

scheme 10-1.jpg
תחנת רכבת
חדרה מזרח

תיעוד, ייעוץ ותכנון

חדרה, ישראל

2009-2016

מבט על בית אונגר מכיוון צפון תאריך לא יד
בית אונגר
בולדהיים/
אלוני אבא

תיעוד, תכנון ופיקוח

אלוני אבא, ישראל

2009-2010

תכנית מתאר קרית אתא_נספח שימור.JPG
תכנית מתאר
קרית אתא 

סקר, מדיניות ונספח שימור

קרית אתא, ישראל

2013-2018

bottom of page