top of page
קטר USATC 2-8-2 נכנס לתחנת חיפה מזרח עם רכבת נוסעים ממצרים - 25.02.1945 - זולטן קלוגר, אוס

תצלום מתאריך 25.2.1945. צלם: זולטן קלוגר. מקור: לשכת העיתונות הממשלתית.

הקנטינה
מתחם רכבת חיפה מזרח

תיעוד

לקוח: רכבת ישראל

מיקום: חיפה, ישראל

2022-2023

בשיתוף אדר' עדי הר-נוי

הקנטינה היא מבנה קמרונות שהוקם במהלך מלחמת העולם השנייה במתחם תחנת רכבת חיפה מזרח, בסמוך למבנה אגף הכספים. המבנה, שככל הנראה נבנה בשני שלבים, מורכב מארבע יחידות שנבנו ככל הנראה ע"פ דגם 'ניסן' (גרסה מקומית, קירות בנוייים וגג מעוגל מפח גלי). מבנה זה נבנה בזריזות לטובת מתן מענה לצרכי ההסעדה של החיילים הבריטים שהגיעו לתחנת הרכבת חיפה מזרח במהלך המלחמה.
מאז המצאתו של דגם מבנה 'ניסן' (במלחמת העולם הראשונה ע"י פיטר נורמן ניסן לצבא הבריטי) נעשה שימוש נרחב בדגם זה ברחבי האימפריה הבריטית, בין היתר בא"י מכיוון שזה נתן מענה מהיר, יעיל ותעשייתי להקמת מבני זמניים לצבא (מגורים, בתי חולים ובהמשך שימושים נוספים). לאחר שהפסיק לשמש כקנטינה מוקמו במבנה משרדים ומחסנים.

תיק תיעוד זה הוזמן בשנת 2022 ע"י רכבת ישראל. מטרת התיק היא לאסוף מידע ולתת מענה לשאלות עקרוניות ומעשיות הנוגעות לחשיבותו של מבנה הקנטינה לטובת שימורו ופיתוחו בהווה ובעתיד.

הקנטינה- חזית מזרחית.JPG

קטנינה, 2021

bottom of page