top of page
סביבה-01-01.jpg
מתחם קיראון-האיריס
קרית אונו

תיעוד מקדים

לקוח: עיריית קרית אונו

מיקום: קרית אונו, ישראל

2020-2021

בשיתוף עם אדר' עדי הר-נוי

תיק התיעוד המקדים למתחם קיראון הוזמן על ידי עיריית קרית אונו בשנת 2020, כחלק ממהלך שמטרתו לזהות את ערכיו של המתחם ולהגדיר מדיניות עירונית להתערבויות עתידיות.
מתחם 'קיראון' הוקם בשנים 1962-1964 כמקבץ של שבעה מבני שיכון אורכיים בין רחובות החבצלת (ממזרח) וצה"ל (מדרום וממערב) בקרית אונו, ממערב לעורק התנועה הראשי של העיר (דרך לוי אשכול). המתחם הינו חלק משכונת קיראון אשר תוכננה על ידי האדריכל ישראל לוטן, המתכנן הראשי של תכנית המתאר ל"שטח הפיתוח" של קרית אונו וחבר הועדה הארכיטקטונית שליוותה את תנופת הפיתוח העצומה של העיר בשנות ה-60'. בעת הקמתה בישרה שכונת קיראון את התרחבותה של קרית אונו והפיכתה לעיר.
תיק תיעוד זה מתמקד במתחם שיוצרים שבעה מבני השיכון של מתחם קיראון, על מכלול השטחים הפתוחים הקשורים בהם. הדוח סוקר את הרקע ההסטורי להקמת השכונה והמתחם, את מאפינייהם האדריכליים והמרחביים בעבר ובהווה, ואת ההקשרים האורבניים והתרבותיים.

IL-Architect_ArLo-004-008-003_0001_0023.jpg

שכונת קיראון. מקור: הספרייה הלאומית, אוסף אדר' ישראל לוטן.

bottom of page