top of page
מבנה התחנה בגלויה משנת 1910. מקור_ ארכיו

התחנה בגלויה משנת 1910, מקור: ארכיון הרכבת

תיעוד מתחם רכבת חיפה מזרח

תיעוד

לקוח: רכבת ישראל

מיקום: חיפה, ישראל

2016-2018

בשיתוף אדר' עדי הר-נוי

מתחם חיפה מזרח הוא ממתחמיה המוקדמים והמורכבים של הרכבת בישראל, שהחל לפעול בשנת 1903 (ובאופן מלא משנת 1905). במשך למעלה ממאה שנות פעילות צבר המתחם מבנים ומתקנים מתקופות שונות. הן בזכות גילו והן כשיקוף של עושר הפעילויות הרכבתיות שהתקיימו בו לאורך השנים וממשיכות להתקיים, המתחם הוא כיום מעין קטלוג ייחודי המציג בתא שטח אחד מגוון עשיר של מתקני ומבני רכבת, מהם טיפוסים סטנדרטיים ומהם פרטים ייחודיים.

התיעוד המתחמי לתחנת רכבת חיפה מזרח מתפרס כיום על פני כ-215 דונם המתחלקים לשני תתי מתחמים: מתחם א' - גלעין תחנת הרכבת החיג'אזית שהוקמה על ידי השלטונות העותמניים בראשית המאה ה-20, ומתחם ב' הכולל מוסכי הרכבת שהוקמו החל מראשית תקופת המנדט הבריטי. בתיעוד נעשה סקר היסטורי המזהה את תפקידה המרכזי של תחנת הרכבת בהתפתחותה של חיפה המודרנית, וסקר פיזי של המבנים, המתקנים והאלמנטים הבנויים והנופיים המצויים בשטח. התיעוד כולל מסקנות, הצהרת משמעות מתחמית והמלצות להמשך הטיפול במתחם.

מתחם הרכבת כיום.JPG
bottom of page