top of page
RXLW1970.JPG
מבנים 27+28
מתחם רכבת חיפה מזרח

תיעוד, תכנון ופיקוח

לקוח: רכבת ישראל

מיקום: חיפה, ישראל

פרוגרמה: משרדים עבור עובדי הרכבת (מסילאים)

2018-2021

בשיתוף אדר' עדי הר-נוי

מבנה 27 ומבנה 28 הם צמד מבני אבן עותמניים חד קומתיים הנמנים על מבניה המוקדמים של תחנת רכבת חיפה-מזרח, ומהווים את שרידיו האחרונים של מתחם סדנאות עותמניות שליווה את פעילותה השוטפת של הרכבת בשנותיה הראשונות כתחנת הקצה של הרכבת החיג'אזית, החל מ-1905. שני המבנים הקומו כסדנאות בין 1907-1915, והיו חלק מאיזור הסדנאות שהשתרע בין מבנה 29 לבין מבנה 20 של היום, ויצר את דופנו של רחוב פנימי בו עברה מסילת שירות של הרכבת. עד שנות ה-60' היו המבנים בשימוש חלקי כמשרדים ומגורים לעובדי הרכבת, ולאחר מכם המשיך מבנה 28 לשמש כמחסן, בעוד מבנה 27, שמצבו הפיזי הלך והתדרדר, ננטש לחלוטין.

בשנת 2018 הוחלט לשקם ולהשמיש מחדש את שני המבנים כמבני שירות ומשרדים עבור חוליות המסילאים בחטיבת התשתיות של רכבת ישראל. מעבר לשיקומם ושימורם של שני המבנים ההסטורים, כולל הפרוייקט תכנון והצבה של פרגולה עשויה קורות מסילה הסטוריות, גדר מסתור ושתי מכולות שיחדיו יוצרים מתחם תפעולי פעיל וייצוגי לצד מוזיאון הרכבת הסמוך.

הפרויקט הושלם ונחנך במעמד מנכ"ל רכבת ישראל באוקטובר 2021.

IMG_5536.JPG
bottom of page