top of page
מגורי עובדי הרכבת בזמן המדנט הבריטי_ארכי
מגורי עובדי הרכבת
בתחנת אל-חמה

תיעוד

לקוח: המוצעה לשימור אתרים

מיקום: חמת גדר, ישראל

2013-2014

תמונה בתקופת המדנט הבריטי. מקור: ארכיון רכבת ישראל

בתחילת המאה ה-20 הוקמה תחנת הרכבת באל-חמה כחלק ממסילת הרכבת החיג’אזית בין חיפה לדרעא. בסוף שנות ה-20 עברה התחנה מידי הנהלת רכבת המנדט הבריטי (Palestine Railways) לידי חברת הרכבות הצרפתית שפעלה בלבנון וסוריה (Chemin de Fer de Hedjaz). היא המשיכה לפעול כתחנת הקצה של הרכבת לדרעא גם לאחר הפיכת האיזור לשטח מפורז בין סוריה וישראל בשנת 1946. הקשר הישראלי אל מתחם התחנה נוצר רק בשנת 1967 עם כיבוש הגולן והמעבר לשליטה ישראלית באתר אל-חמה (ששינה את שמו ל'חמת גדר' על שם שרידי העיר ההלניסטית 'גדר' ורחצאותיה הסמוכים).

 

מעבר לתיעוד המפורט של המבנה הנטוש שבמקור שימש למגורי עובדי הרכבת, שופך תיק התיעוד אור על נסיבות הקמתה של תחנת אל-חמה, על הקשריה ההיסטוריים והפוליטיים, ועל קטע המסילה החיג'אזית מחיפה לדרעא שנמצא כיום בתחומי מדינת ישראל. תיק התיעוד הוזמן בשנת 2013 על ידי המועצה לשימור אתרים, ושימש כבסיס לשיקום קומתו העליונה של המבנה ושימור מושבת העטלפים המקננת בקומת המרתף בשנת 2014.

מצב קיים.JPG
bottom of page