top of page
צילום פול קוטרל.JPG
תחנת רכבת
זכרון יעקב

תיעוד וייעוץ

לקוח: רכבת ישראל

מיקום: זכרון יעקב, ישראל

2012

צילום: פול קולטן

תיק התיעוד הוזמן על ידי רכבת ישראל, כחלק משלים להכנתה של תכנית התחנה החדשה בזכרון יעקב. תחנת רכבת זכרון יעקב נפתחה במיקומה הנוכחי בשנת 1920-21, ותפקדה כתחנת רכבת פעילה מאז ראשית ימי המנדט ועד 1997. בשנת 1926 נבנה במקום בנין ששימש כמבנה הראשי של התחנה עד שנות ה-40'. המבנה הקיים כיום בתחנה נבנה בשנת 1946 כחלק מסדרה של מבנים בני אותו טיפוס שנבנו ע"י רכבת המנדט לאורך קו המסילה המזרחית באמצע שנות ה-40. תיק התיעוד סוקר את הקיים היום באתר, לצד סקירת התפתחות התחנה וסביבותיה ומשמעותה ההיסטורית והאדריכלית.

בשנת 1997 התקבלה בהנהלת הרכבת ההחלטה לסגור את תחנת רכבת זכרון יעקב ולהפסיק את הפעילות הרכבתית בתחומה. בשנות ה-2000, משרד התחבורה ורכבת ישראל, הוחל בקידומה המחודש של תחנת רכבת בזכרון יעקב. במקביל החלה רכבת ישראל לקדם תכנית להרחבת מסילת החוף למסילה כפולה. התכנית כוללת הקמה של מבנה חדש לתחנה גדולה לרבות מעברים תת קרקעיים אל הרציפים, שיחליף את מבנה התחנה הישן המצוי בנתיב המסילה המורחבת. במסגרת תכנית זו נבדקה האפשרות לפירוק והרכבה מחדש של מבנה התחנה הישן כחלק מתחנת הרכבת החדשה.
 

1987.JPG

צילום: פול קולטן

bottom of page