top of page
עלון סביון_שלום קורן_edited.jpg
שכונת רימון,
קרית אונו

תיעוד מקדים

וגיבוש עקרונות להוספת מרפסות

לקוח: עיריית קרית אונו

מיקום: קרית אונו, ישראל

2022

בשיתוף עם אדר' עדי הר-נוי

עלון שיווקי של דירות שכונת רימון. מקור: גלעד חזן, מתוך דף הפייסבוק "קריית אונו של פעם".

התיעוד המקדים של מתחם רימון הוזמן על ידי עיריית קרית אונו בשנת 2022, כחלק ממהלך שמטרתו לזהות את ערכיו של מתחם רימון ולגבש עקרונות להוספת מרפסות למבנים הקיימים. 
שכונת רימון הקומה בשנת 1965 כחלק מ"שטח הפיתוח" של קרית אונו. השכונה תוכננה על ידי האדריכל ישראל לוטן (שהיה אחראי על תכנון כל המרחב בשטח הפיתוח בקרית אונו) על פי דגם "יחידת השכנות" בסכמה מעגלית, הוליסטית ושלמה. שכונת רימון כוללת 15 בנייני מגורים, מרכז מסחרי, מתחם גני ילדים ומרחב פתוח ואיכותי אותו תכננו אדריכלי הנוף ליפא יהלום ודן צור.
תיק התיעוד המקדים מתמקד בסוגי מבני המגורים השונים שנבנו במתחם לאורך השנים ובתכנון הנוף העשיר. הדוח סוקר את הרקע ההסטורי להקמת השכונה והמתחם, את מאפינייהם האדריכליים והמרחביים בעבר ובהווה, ואת ההקשרים האורבניים והתרבותיים כבסיס להתחדשות עירונית.

גיבוש והעקרונות להוספת מרפסות התבסס על מסקנות והערכים אודות המרחב הבנוי והפתוח שעלו מתוך תיק התיעוד המקדים.

IMG_20210816_170931.jpg

שכונת רימון, 2022

bottom of page