top of page
Capture.PNG
"הבית הגדול"
משמר העמק

תיעוד, תכנון ופיקוח

לקוח: קיבוץ משמר העמק

מיקום: משמר העמק, ישראל

פרוגרמה: ספרייה, ארכיון ומשרדי ההנהלה של קיבוץ משמר העמק

גודל: 1340 מ"ר

2012-2018

בשיתוף עם אדריכלית עדי הר-נוי

"הבית הגדול” הוא המבנה המרכזי של המוסד החינוכי במשמר העמק אשר תוכנן ע”י האדריכל יוסף נויפלד בראשית שנות ה-30’. עד שנות ה-80’ של המאה ה-20 שימש הבית למגורי חניכי המוסד החינוכי “שומריה”’, ובשלהי שנות ה-90’ התרוקן מפעילותו המקורית. בשנת 1994 זוהה המבנה במסגרת סקר של המועצה לשימור אתרים כמבנה לשימור.

 

החל משנת 2012 עבד משרדנו עם קיבוץ משמר העמק על גיבוש פורגרמה מוסכמת לשימוש עתידי, הכנת תיק התיעוד, והכנת תכניות לשימורו והסבתו של הבית הגדול לארכיון, ספריה, ומשרדי מוסדות הקיבוץ. הפרוייקט נוהל לכל אורכו במשרדנו, ונחנך בספטמבר 2017.

 

השיקום מעצים את תכניתו המקורית של נויפלד, תוך חשיפה מחדש של חללים קיימים ותוספת אגף חדש. עם השלמתו חזר הבית הגדול לתפקד כמרכז חדש-ישן של פעילות, ונקודת ציון בחיי התרבות של הקיבוץ.  

East elevation entrances- photo by Illy
bottom of page