top of page
Haifa Blue Hs $(KGrHqY Mod.jpg
שיבת ציון 44, חיפה

תיעוד

לקוח: קסטודיה די טרה סנטה

מיקום: חיפה, ישראל

2022

אכסניית טרה סנטה, חיפה. שנה לא ידועה. תצלום באדיבות ד"ר רון פוקס.

תיק תיעוד זה הוזמן בפברואר 2022 ע"י הקוסטודיה די טרה סנטה, הממונה על נכסי הכנסיה הקתולית בארץ הקודש. מטרת התיק להשלים חוסרים בתיעוד הקיים כמקובל בתיעוד של מבנה הסטורי, ולספק בסיס לתכניות פיתוח שמעוניינת הקוסטודיה לקדם באתר.
המתחם בשיבת ציון 44 כולל מבנה אבן דו קומתי שהוקם בשלהי המאה התשע-עשרה, וסביבו בוסתן קדמי רחב ידיים, חצר אחורית, וחומת אבן התוחמת את המבנה מצפון, ממזרח (לאורך רח' שיבת ציון) ומדרום (לאורך מעבר מדרגות ציבורי).
במקורות מידע רבים מזוהה האתר כביתו של ראש העיר איברהים אל ח'ליל, זיהוי שנבדק בעבודה זו ונמצא חסר ביסוס. המבנה היה מאוכלס עד שנת 2000/2001 ומאז עומד ריק ריק וחשוף לונדליזם. רבים מפרטיו האדריכליים הייחודיים (דלתות וחלונות, ריצוף, תקרות, רעפים, הטריפורה) נגנבו או נהרסו במהלך עשרים השנה שחלפו מאז שננטש.

תיעוד זה נועד להשלים את החסר בשני התיקים הקודמים. לא מופיעה בו סקירה שיטתית של מאפייניו הפיזיים של המבנה, שכן במידה רבה בנושאים אלה מסתמך התיק הנוכחי על ממצאי התיקים הקודמים. מסיבה זו, יש לראות את שלושת תיקי התיעוד כמסמכים משלימים.

IMG_8423.JPG

מצב קיים, 2022. צולם ע"י אדר' רות ליברטי-שלו.

bottom of page