top of page
מבט רותי אפריל 2012.jpg
טחנת הנזירים
בנחל ציפורי

תיעוד, תכנון ופיקוח

לקוח: רשות ניקוז קישון

מיקום: נחל ציפורי, ישראל

שטח: בנוי 700 מ"ר + 7,000 מ"ר שטח פתוח

2012-2016

בראשית המאה התשע עשרה חכרו נזירי המסדר הכרמליטי מחיפה מבנה טחנת קמח נטוש בשיפוליו המערביים של נחל ציפורי. המבנה העותמני המרהיב, שלימים נודע בשם 'טאחונת אל ראהיב' - 'טחנת הנזירים' (על שם בעלי המקום), שופץ, הורחב והופעל כטחנת קמח, ובמהלך המאה ה-20' ננטש בשנית.  


בשנת 2012 חכרה רשות ניקוז קישון מנציגי המנזר הכרמליטי בחיפה את טחנת הנזירים במטרה להחיות את האתר ולהופכו למרכז הסברה לשיקום נחלים. החל משנת 2012 שימשנו כאדריכליות האתר עבור רשות ניקוז קישון, ועבודתנו כללה הכנת תיק התיעוד וזיהוי ערכיו ההסטוריים, הנופיים והאדריכליים של האתר, גיבוש פרוגרמה אדריכלית המתייחסת אל מבנה הטחנה והמרחב הפתוח סביבו כמכלול תכנוני אחד, גיבוש אסטרטגיה לשימור ופיתוח המתחם, תכנון רעיוני,  בדיקת היתכנות לקידום תכנית בניין עיר מפורטת לאתר ולסביבתו, תכנון מפורט לארבעת קומות המבנה ולשיקום גשר הכניסה למתחם, ופיקוח עליון על שיקום קומה ד'.  

IMG_3483.JPG
bottom of page