top of page
תחנת חדרה שנות ה30 מקור ארכיון מוזיאון ה
תחנת רכבת
חדרה מזרח

תיעוד, ייעוץ ותכנון

לקוח: רכבת ישראל

מיקום: חדרה, ישראל

2009-2016

תחנת חדרה שנות ה30 מקור ארכיון מוזיאון החאן

תחנת רכבת חדרה מזרח ממוקמת ממזרח לעיר חדרה ועל פני שטח של כ-70 דונם מכילה 18 מבנים הממוקמים לאורך מסילת הרכבת, וכן שני גשרים החוצים את שני יובליו של נחל חדרה, מצפון ומדרום.

 

תיעוד התחנה הנטושה (שתיפקדה מאז ראשית ימי המנדט ועד שנת 1967) הוזמן בשנת 2009 על ידי  רכבת ישראל במסגרת עבודת התכנון לקראת חידוש תוואי המסילה המזרחית מול הועדה לתשתיות לאומיות (תת"ל 22).

 

עבודתנו על המתחם כללה הכנתו של תיק תיעוד מורכב זה, ייעוץ לתת"ל 22 וגיבוש הנחיות שימור סטטוטוריות. משנת 2013 עבד משרדנו עבור רשות חברת חוצה ישראל על תכנון כולל למתחם ההסטורי, תיאום מול עיריית חדרה ומול יחידת הפיתוח העסקי ברכבת ישראל, הכנת דו"ח היתכנות להעתקת סככת ההדרים ומיפוי עבודות ההצלה הנדרשות למבנים ההסטוריים באתר. עם העברת ניהול הפרוייקט לידי נתיבי ישראל בשנת 2016 הוחלפו כל צוותי התכנון.  העתקת סככת ההדרים ושיקום המבנים ההסטוריים בהתאם לתכניותינו בוצעו במהלך שנת 2020.

סככת ההדרים.JPG
bottom of page