top of page
תחנת חיפה בתקופת התורכים - המוסך המקורי, סככת קרונות, האנדרטה ובניין ההנהלה - גלויה מאוסף

תחנת הרכבת בתקופת הטורכים, תארוך לא ידוע. מקור: ארכיון הרכבת

מבנה אגף הכספים
מתחם רכבת חיפה מזרח

תיעוד

לקוח: רכבת ישראל

מיקום: חיפה, ישראל

2022

בשיתוף אדר' עדי הר-נוי

מבנה אגף הכספים הינו המבנה הותיק ביותר במתחם תחנת חיפה מזרח בעת הקמתו בשנת 1904, שימש כמבנה התחנה הראשון, עד להקמתו של מבנה התחנה הראשי, בשנת 1906. לאחר מכן (למעט הפסקה בזמן מלחמת העולם השנייה) שימש כמבנה הנהלת הכספים והנהלת הרכבת. המבנה בעל איכות אדריכלית גבוהה ועשיר בפרטים והוא מהווה דוגמה איכותית לבניה טיפוסית לתקופתו, ולטיפולוגיה רכבתית חזרתית. המבנה המהווה חלק מחזית הרכבת לרחוב חטיבת גולני, ומוכר כאייקון המזוהה עם תחנת הרכבת בהקשרה העירוני.

תיק תיעוד של מבנה אגף הכספים הוזמן בשנת 2022 ע"י רכבת ישראל. מטרת התיק היא לאסוף מידע ולתת מענה לשאלות עקרוניות ומעשיות הנוגעות לחשיבותו של מבנה אגף הכספים לטובת שימורו ופיתוחו בהווה ובעתיד.

IN204-28.jpg

המבנה בשנת 1987, מקור: ארכיון הרכבת

bottom of page