top of page
מבט לבית הספר.jpg
מבואה ומעלון
באתר השחזור
ראש פינה

תחרות אדריכלים - ציון לשבח

לקוח: עמותת האדריכלים בשיתוף המועצה המקומית ראש פינה, אומץ ע"י המועצה

לשימור אתרים

מיקום: ראש פינה, ישראל

2011

בקיץ 2011 זכה משרדנו בציון לשבח על פרוייקט "מבואה ומעלון באתר השחזור בראש פינה" שהוגש לתחרות מטעם עמותת האדריכלים והמועצה המקומית ראש פינה.

הפרוייקט התייחס אל המושבה ההסטורית והנוף המרהיב בו היא ממוקמת כאל לב-ליבה של חווית המקום, וביקש להעצים באמצעות ההתערבות התכנונית את נכסיה האדריכליים והנופיים של ראש פינה. כיום משופע האתר במבנים הסטוריים ריקים ונטושים. הפרוייקט התייחס למרחב המושבה ההסטורית כאל מוזיאון פתוח, והציע לחבר בין אתר השחזור, גני הברון, האמפיתיאטרון, הואדי ומתחם בית הספר באמצעות מערך שבילים ונקודות תצפית חדשות. האתר המורחב מציע אפשרויות לשהות קצרה או ממושכת, אשר במהלכה ייחשפו קהלים מגוונים לעור של תכנים ופעילויות. מטרתה העיקרית של תוכניתנו היתה למנף את שיקומה ושימורה של המושבה בעזרת הפרוגרמה המבוקשת, וליצור תמיכה הדדית בין האתר ההסטורי, מוקד המשיכה התיירותית, לבין פעילויות ופונקציות המפיחות בו חיים חדשים.

הפרוייקט הוגש לתחרות בשיתוף אדר' יוליה גרינקרוג ואדר' נוף רקפת סיני, זכה בציון לשבח, הוצג בתערוכה בבית האדריכל ביפו במהלך ספטמבר 2019, ונרכש ואומץ ע"י המועצה לשימור אתרים.

התיאטרון-סופי.jpg
bottom of page