top of page
מבט 01 למצגת-01.jpg
מגדל המים
בפרדס גוט-גורביץ'

תיעוד ותכנון

לקוח: עיריית קרית אונו

מיקום: קרית אונו, ישראל

2022-2023

בשיתוף אדר' עדי הר-נוי

מגדל המים נבנה בשלהי שנות ה-30 בליבו של פרדס בבעלותם של ארפד גוט, מהמובילים במהנדסי הארץ בשנים שלפני קום המדינה ושותפו, יונה גורביץ', קבלן ופרדסן. המגדל, הבנוי בשילוב יוצא דופן של בטון ופלדה, תוכנן ובוצע על ידי השניים ושימש להשקיית הפרדס, אותו חלקו בבעלות משותפת. מגדל המים נבנה כחלק מחצר משק שהכילה מספר מבנים ומתקנים תפעוליים שניצבו בלב הפרדס ושימשו את פועליו. פרט למגדל המים נותר כיום מבנה אבן בודד ששימש כבית אריזה ומאוחר יותר כבית מגורים של מנהל הפרדס ומשפחתו.

תיק התיעוד למגדל המים הוזמן בשנת 2022 כחלק מדרישות תכנית קא/233ב לשכונת אריאל שרון, אשר קבעה את המגדל הקיים בתחומה כאתר לשימור. כיום, מגדל המים ומבנה האבן ניצבים בתחום שטח ציבורי פתוח ושטח המיועד למסחר ותעסוקה ההולכים ונבנים. פרט לתיק התיעוד, משרדנו מגבש תכנית שימור למגדל ולשרידי הפרדס באופן שיחשוף את ערכו ההיסטורי-תרבותי של המקום וישתלב במרקם השכונה החדשה.

IMG_9402.jpg

מגדל המים, מצב קיים, 2022

bottom of page