top of page
5A8A2487.jpg

תערוכה

לקוח: בית ליבלינג

מיקום: תל אביב, ישראל

29.12.2022 - 15.4.2023

בשיתוף אדר' עדי הר-נוי

מקור: בית ליבלינג. צילום: יעל שמידט

התערוכה חושפת את תכנון המרחב הנופי הייחודי של העיר שנוצר לפני מאה שנה על ידי מתכנן העיר תל אביב, פטריק גדס. הגינות, חלקן סמויות למחצה, ניטעו בטבורי בלוק המגורים שאופיין גם הוא באותה תכנית, והם אלו אשר יצרו יחד את הגנום הסוציו-נופי של העיר הלבנה.

 

התערוכה, המבוססת על תמצית המחקר שנעשה במשרדנו, לוותה בתחושת דחיפות לעיסוק בנושא לאור הבנת הערכים הללו כחיוניים לעיר גם כיום, במיוחד לנוכח משבר האקלים ודלדול משאבי הטבע.

 

סר פטריק גדס, בוטניקאי, סוציולוג ומתכנן ערים, תכנן את תכנית המתאר הראשונה של תל אביב (תכנית גדס) ב-1925. כיום, הוא נתפס כאחד מהאבות המייסדים של התכנון האזורי וכאחד מראשוני המתכננים האקולוגיים הרואים בטבע חלק בלתי נפרד מהעיר המודרנית. תכנית גדס יישמה את עקרונות "עיר הגנים", אשר מעניקים למרכז העיר ולצפון הישן את השלד העירוני שלו ואת האופי המיוחד המוכר לתושבי העיר ולמבקרים בה.

עם השנים ככל שהעיר מצטופפת, הופכים החלונות הירוקים ששתל גדס בכל בלוק לפירי איוורור חיוניים המורכבים מרשת של משעולים וגינות שמחכים להתגלות. אנו מקוות שהתערוכה תאפשר להרחיב את השיח על גינות הבלוק בפרט ושטחים פתוחים בכלל כמפתח לעתיד מקיים בעיר, תוך שמירה על ערכי הנוף והתרבות החשובים והחיוניים - כיום אף יותר.

התערוכה מבוססת על מחקר "עיר גינות" שבוצע על ידי משרדנו, בהזמנת מחלקת השימור העירונית.

צוות התערוכה: רותי ליברטי-שלו, עדי הר-נוי, הדס נבו-גולדברשט, נועה הולנדר, ענת לוי, שירה לוי-בנימיני

מחקר: רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

ליווי והנחייה מטעם מחלקת השימור: אדר' הדס נבו-גולדברשט

המשרד לרקמה תיעודית:  אביב קרוגלנסקי ווהידה רמוגי'ק

מיצב צמחיה: קולקטיב אנייה - יערה רבינוביץ וגיל הרבג'יו כהן

אוצרות, עיצוב והפקה בבית ליבלינג: נועה הולנדר, ענת לוי ושירה לוי בנימיני

עיצוב גרפי: נעם נוי

צילום: יעל שמידט

מרכז קהילתי אריק איינשטיין: דברת גלב

5A8A2184.jpg

מקור: בית ליבלינג. צילום: יעל שמידט

bottom of page