top of page
מתחמים_edited.jpg
מדיניות למתחמים לשימור
שכונת קיראון

מדיניות

לקוח: עיריית קרית אונו

מיקום: קרית אונו, ישראל

2022-2023

בשיתוף עם אדר' עדי הר-נוי

מסמך המדיניות למתחמים לשימור בשכונת קיראון הוזמן על ידי עיריית קרית אונו בשנת 2022, כחלק ממהלך שמטרתו להגדיר מדיניות עירונית להתערבויות עתידיות בשכונת קיראון. המסמך חולק לארבעה רכיבים עיקריים: 1. זיהוי האיכויות העירוניות, אדריכליות ונופיות של שכונת קיראון. 2. גיבוש עקרונות תכנון למינוף האיכויות הקיימות בקריית אונו המתחדשת. 3. יצירת 'ארגז כלים' ובו מנגנוני תכנון ומימוש אפשריים, לפי מתחמים. 4. 'מפת דרכים' להמשך.


שכונת קיראון, שתוכננה כיחידת שכונת על ידי האדריכל ישראל לוטן בתחילת שנות ה-60 מורכבת מ-6 תתי מתחמים שמרכזם פארק ציבורי מרכזי. לכל תת מתחם איכויות ומאפיינים שונים, כך שבהתאם אליהם גובשו עקרונות עבור ההתחדשות העירונית בכל אזור. 

מבט אווירי על קיראון_1964.jpg

מבט אווירי קיראון, 1964. מקור: פיקיוויקי.

bottom of page