top of page
מסמך מדיניות רכבת ישראל.JPG

בשנת 2012 הזמינה רכבת ישראל את הכנתו של מסמך מדיניות לזיהוי וסקר של רכיבי המורשת ולגיבוש מדיניות שימור ותפיסה כוללת עבור מערך הרכבת ההיסטורי בישראל. בהסתמך על מסמך מדיניות שימור זה הוכנו מסמכי מדיניות שימור פרטניים עבור קווי רכבת הסטוריים חיפה-קנטרה (2014), יפו-ירושלים ומסילת החוף (2015).

 

המסמכים מזהים את חשיבותם התרבותית-היסטורית של הקוים, מזהים אתרים ותחנות עתירי מורשת המצויים לאורכם, ומדרגים אותם בהתאם לערכיהם ולדחיפות הטיפול בהם. הם כוללים עקרונות בסיסיים, הנחיות וכלים לטיפול במורשת הרכבתית בישראל. מטרת המסמכים הינה לשמש את רכבת ישראל בתהליך קבלת ההחלטות אודות פיתוח הרכבת ונכסיה באתרים השונים שברשותה.

מורשת המערך
הרכבתי בישראל

מחקר ומדיניות

לקוח: רכבת ישראל

ישראל

2012-2015

בשיתוף אדר' עדי הר-נוי

השלוחה החיגאזית מחיפה לדרעא.jpg
קו הרכבת חיפה לקנטרה
קו הרכבת חיפה לקנטרה

press to zoom
קו הרכבת יפו ירושלים
קו הרכבת יפו ירושלים

press to zoom
מפת סוגי התחנות
מפת סוגי התחנות

press to zoom
קו הרכבת חיפה לקנטרה
קו הרכבת חיפה לקנטרה

press to zoom
1/10
bottom of page