top of page
Wadi el-Mughara during Garrod's excavati

מקור: רשות העתיקות

פרהיסטוריה בהר כרמל;
נחל מערות/
ואדי אל-מוע'רה

הגשה לאתר מורשת עולמית

לקוח: מועצה איזורית חוף כרמל ורשות

ניקוז כרמל

מיקום: נחל מערות, ישראל

2010-2012

הכנת תיק המועמדות לאתר מורשת עולמית של אונסק"ו 'אתרי פרהיסטוריה בכרמל: נחל מערות/ ואדי אל מוע'רה' התבצעה בשנת 2011-2012 בהובלת מועצה איזורית חוף כרמל והועדה הישראלית למורשת עולמית של הועד הישראלי לאונסק"ו, בהשתתפות ובמימון רשות ניקוז כרמל ואוניברסיטת חיפה. משרדנו ריכז את הכנת התיק והיה מופקד על גיבוש והבניית התכנים, תכלול התשומות השונות ועריכה.
 

פרקי התיק גובשו בשיתוף ותיאום עם צוות הסטוריונים מומחים מאוניברסיטת חיפה, רשות הטבע והגנים, איקומוס ישראל וועדת היגוי של בעלי עניין שהוקמה במיוחד לליווי התהליך. התיק הוגש לאונסק"ו בינואר 2012, ולאחר תהליך הערכה מדוקדק זכה להמלצת הגופים המייעצים להכללה ברשימת המורשת העולמית תחת הקריטריונים III, V.

 

בישיבת ועדת המורשת העולמית שהתקיימה ביוני 2012 בסנט פטרסבורג, רוסיה,  זכה אתר נחל מערות/ ואדי אל מוע'רה בתואר המכובד של אתר מורשת עולמית. 

Shkul IV, V, VII and IX in situ at Skhul

מקור: רשות העתיקות

bottom of page